سندرم چین زیر زبان سگ( سندرم جویدن لثه)

این عارضه در تمامی سنین در سگ ها رخ می دهد.علت اصلی این عارضه جویدن لثه یا بافت زیر زبان توسط حیوان می باشد.که سبب التهاب بافت شده و افزایش حجم یا هایپرپلازی می دهد.بیماری درد ناک بوده ولی در اکثر مواقه براحتی با تکنیم های مختلف جراحی درمان می شود

ضرورت درمان دندان شکسته در حیوانات

درمان شکستگی دندان و ضرورت رسیدگی به آن امری اثبات شده میباشد.درصورت عدم درمان مناسب آسیب های جدی به ارگان های مهم حیوان بعلت مهاجرت میکروب های دهان به گردش خون صورت میگیرد.آبسه انتهای ریشه و تورم فک و صورت هم از جمله تظاهرات بیماری می باشد