ضرورت درمان آسیب های وارده به مینای دندان

مینا لایه محافظ دندان می باشد.هرگونه آسیب به مینا یا لایه عاج دندان نظیر شکستگی یا لب پر شدن آن یا ناشی از بیماری های سیتمیک نظیر تحریب مینا ناشی از بیماری تب زا مثل دیستمپر باید درمان شود.در صورت عدم درمان حیوان درد دایم داشته و به مرور زمان پالپ یا عصب آسیب خواهد دید