مراقبت از دندان جوندگان بخصوص خرگوش ها

بیماری های دهان و دندان جوندگان بخصوص خرگوش ها از جمله بیماری های بسیار شایع در این حیوانات می باشد .با فراگیری مراقب های خانگی و اقدامات پیشگیرانه می توانید بسیاری از این بیماری ها را پیشگیری فرمایید .