درمان استوماتیت گربه ها

استوماتیت گربه های در بسیاری از گربه های بالغ دیده می شود که گاهی همراه با تب،تورم لثه،و هایپرپلازی بافت نگهدارنده دندان دیده می شود. با این وجود علت ایجاد کننده این بیماری در بسیاری موارد ناشناخته می باشد.در نژاد های خالص که در خانه نگهداری می شوند گاهی در سنین پایین نیز دیده می شود.علت این بیماری شناخته شده نیست و عوامل مختلفی را در ایجاد بیماری دخیل می دانند.