ضرورت درمان آسیب های وارده به مینای دندان

 مینا لایه محافظ دندان می باشد.هرگونه آسیب به مینا یا لایه عاج دندان نظیر شکستگی یا لب پر شدن آن یا ناشی از بیماری های سیتمیک نظیر تحریب مینا ناشی از بیماری تب زا مثل دیستمپر باید درمان شود.در صورت عدم درمان حیوان درد دایم داشته و به مرور زمان پالپ یا عصب آسیب خواهد دید.بطور کلی  وقتی مینای دندان یا لایه محافظ دندان به هر دلیلی آسیب می بیند.لوله های بسیار ریز و میکروسکوپی موجود در لایه زیرین به نام دنتین  آب و میکروب های دهان را وارد پالپ دندان می کنند و بدین صورت پالب متورم شده و نکروز می شود یعنی می میرد.این عارضه دردناک بوده و در نهایت با پیشرفت بیماری آسیب های جدی به استخوان فک نیز وارد خواهدآمد

این عارضه قابل درمان بوده و بر اساس شدت بیماری و قدرت هزینه صاحب حیوان درمان های موثری موجود می باشد.

دندان دیستمپری