درد و بیماری های دندان در سگ و گربه

 درد و بیماری های دندان در سگ و گربه

کلیه مطالب این سایت شامل قانون حق نویسنده بوده و هرگونی کپی برداری و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.خدمات دندانپزشکی حیوانات(دکتر سهیل هاشمی )
بسیاری از حیوانات خانگی با درد در ناحیه دهان علامت بالینی از خود نشان نمیدهند که صاحب آنها متوجه شود. اما این به این معنی نیست که درد ندارند.آنها نمی تواندد بگویند که درد دارند.در طبیعت حیوانات بیماری یا ضعف را پنهان می کنند. سگ ها و گربه ها نیز از این رویه مستثنا نیستند.
بسیاری از مشکلات دردناک دندانی بتدریج ایجاد میشوند.و در سنین میان سالی و سنین بالا بسیار شایع هستند. در نتیجه رفتاری که صاحب بعنوان رخوت و بدرفتاری تفسیر می کند بعلت مشکلات دندانی می باشد.به همین دلیل در اغلب مواقع بعد از اقدامات درمانی اعلام می کنند که حیوان جوان شده.*خدمات دندانپزشکی حیوانات –دکتر سهیل هاشمی*
شما باید یقین پیدا کنید که دهان و دندان حیوان شما توسط دازشم در معاینات دوره ای بازدید می گردد.بسیاری از بیماری های دهان و دندان در اغلب مواقع در صورت تشخیص زود هنگام قابل درمان بوده و دندان حیوان قابل نگهداری بوده و از خطرات ناشی از بیماری های حیوان در خصوص جان حیوان مراقبت بعمل خواهد آمد.کلیه مطالب این سایت شامل قانون حق نویسنده بوده و هرگونی کپی برداری و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.خدمات دندانپزشکی حیوانات(دکتر سهیل هاشمی )
بسیاری از اقدامات درمانی و جراحی های نظیر کشیدن دندان یا جرمگیری های عمیق ممکن است درد ناک باشند.به همین دلیل دندازشکان حیوانات و این مرکز در خصوص کنترل درد در هنگام درمان و بعد از آن آموزش های ویژه ای دیده اند.نظیر آرامبخشی و بی حسی موضعی در هنگام درمان که سبب افزایش اشتها و کنترل درد حیوان و همچنین کنترل عفونت های محوطه دهان و دندان.