درمان ریشه

 

درمان ریشه، اندو در اصطلاح رایج عصب کشی از روش های درمانی جهت کنترل درد و کنترل نفوذ باکتری های موجود در درهان به داخل کانال و نفوذ آنها به داخل استخوان می باشد.این روش یکی از روش های تخصصی درمانی در دندانپزشکی می باشد که به کمک آن می توان دندان را حفظ نمود و از کشیدن آن جلوگیری کرد.درمان ریشه موارد مختلف و مواد های مختلفی دارد که بر اساس نوع آسیب به کانال و ریشه انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.درصورت شکستگی دندان ،ساییدگی و ایجاد پوسیدگی باید ریشه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده آسیب به آن اقدامات درمانی مناسب انتخاب گردد.