ترمیم شکستگی و پوسیدگی دندان


ترمیم و درمان شکستگی ها و پوسیدگی های دندان سگ و گربه ازجمله خدمات رایج دندانپزشکی حیوانات می باشد.کشیدن دندان اولین گزینه درمان شکستگی ها نمی باشد.درمان ریشه در مواردی که کانال آسیب دیده باشد از ابتدایی ترین درمان ها بوده و رها کردن دندان با کانال باز و بدون درمان اشتباه جدی می باشد.ترمیم ها بر اساس شرایط اقتصادی صاحب حیوان،اخلاق حیوان ،شرایط نگهداری،میزان شکستگی و دندان شکسته و همچنین وضعیت سلامت لثه ها مختلف بوده و انتخاب درست نوع ترمیم در موفقیت آن بسیار موثر خواهد بود .