جراحی

 

جراحی لثه و جراحی های فک و صورت از جمله جراحی های مهم در دندانپزشکی حیوانات می باشد.درمان شکستگی های استخوان فک و صورت ناشی از سقوط و تصادف با همکاری متخصص جراحی دامپزشکی .جراحی های ریشه دندان(اپیکو) در بیماری های ریشه دندان،جراحی دندان های نا بجا و شکستگی دندان هایی که امکان روکش و ترمیم ندارند نیز از جمله جراحی های این مرکز می باشد.