سندرم چین زیر زبان سگ( سندرم جویدن لثه)


 sublingual Granulomatous  Hyperplasia 

(Gum-chewer syndrome)

این عارضه در تمامی سنین در سگ ها رخ می دهد.علت اصلی این عارضه جویدن لثه  یا بافت زیر زبان توسط حیوان  می باشد که  زمینه ژنتیکی  زمینه ساز این بیماری  می یاشد ،که سبب التهاب بافت شده و افزایش حجم یا هایپرپلازی می دهد.بیماری بعلت جویدن دایم بافت لثه  درد ناک بوده ولی در اکثر مواقع  براحتی با تکنیک های مختلف جراحی درمان می شود

چین زیر زبان سگ