دندان شیری توله سگ ها

باقیماندن دندان شیری در سگ ها عارضه ای است بسیار شایع ،بخصوص بعضی از نژادها بسیار مستعد می باشند

درصورت باقی ماندن دندان شیری تا 9 ماهه گی این دندان ها باید کشیده شوند .درصورت عدم درمان خطر آسیب به دندان اصلی و تجع جرم و ایجاد بیماری های لثه جدی بوده و سلامت حیوان را تهدید خواهد کرد.در این فیلم شما بطور خلاصه مراحل درمان را مشاهده خواهید نمود.