مشکلات باقیماندن دندان های شیری در سگ ها

باقیماندن دندان شیری یکی از مشکلات مادرزادی در سگ ها می باشد.در این فیلم شما با عوارض و مشکلات این عارضه و درمان آن آشنا می شوید

 

 دندان شیری  سگ و گربه